Sist oppdatert: 11.05.2021

Leilighetene varierer i størrelse fra 82 kvm til 115 kvm.

Styret for BS GrasholmHavna 2020 – 2021:

Styret består av: Husnr  Rolle Telefon
Kristoffer Espeland Klovning Ekstern  Styreleder 959 65 305
Per Jøssang 3B  Styremedlem
994 49 432
Nils Oscar Ihlen 30A  Styremedlem
906 11 138
Inger Helen Brimsø Lunde 25A  Styremedlem 934 94 202
Henrik Søgård Solberg 25B  Styremedlem 975 03 567
Ståle Moen Tønnessen  Varamedlem 900 57 567


E-post adresse til styret er: 
grasholmhavna@styretmitt.no

Forretningsfører er Bate boligbyggelag. Kontaktperson i Bate er: Tone Høyland, Mobil: 918 62 244, E-post: tone.hoyland@bate.no

Faktura til sameiet sendes til e-post adressefaktura@bate.no.
Eller pr post til Boligsameiet GrasholmHavna, Postboks 2714, 7439 Trondheim

Navn og info på sameiet vårt er:
Boligsameiet GrasholmHavna
Org nr. i Brønnøysund er: 979 483 112
Gårds og bruksnummer er:  Gnr. 51, Bnr. 634

Revisor er:  KPMG, kontaktes via forretningsfører, se info over.

Hjemmesideansvarlig: Frank-Arild Normanseth E-postnormanseth@lyse.net