Sist oppdatert: 11.03.2020

Leilighetene varierer i størrelse fra 82 kvm til 115 kvm.

Styret for BS GrasholmHavna 2018 – 2020:

Styret består av: Husnr Rolle Telefon
Geir Svendsen 40A Styreleder 908 38 000
Bjørn Horvei 9B Styremedlem
916 35 999
Nils Oscar Ihlen 30A Styremedlem
906 11 138
Henrik  Finnesand 9A Styremedlem 934 56 151
Hilde Solbakken 11A Styremedlem 488 92 574
Tordis Stangeland 17A Varamedlem


E-post adresse til styret er: 
grasholmhavna@styretmitt.no

Forretningsfører er BATE, ved Tone Høyland, Mobil: 918 62 244, E-post: tone.hoyland@bate.no

Faktura til sameiet sendes til e-post adressefaktura@bate.no. Eller pr post til Boligsameiet GrasholmHavna, Postboks 2714,7439 Trondheim

Navn og info på sameiet vårt er: Boligsameiet GrasholmHavna – org nr. i Brønnøysund er: 979 483 112, Gårds og bruksnummer er:  Gnr. 51, Bnr. 634

Revisor er:  KPMG, kontaktes via forretningsfører, se info over.

Hjemmesideansvarlig: Frank-Arild Normanseth E-postnormanseth@lyse.net