Sist oppdatert: 06.02.2024

Leilighetene varierer i størrelse fra 82 kvm til 115 kvm.

Styret for BS GrasholmHavna 2022 – 2024:

Styret består av:  Rolle: Telefon:  E-post: 
Georg Groven  Styreleder 915 34 821 georg.groven@lyse.net 
Per Jøssang  Styremedlem 994 49 432 jossang55@hotmail.com
Ståle Moen Tønnessen  Styremedlem 900 57 567 stale.m.tonnessen@gmail.com
Per D. Søiland  Styremedlem 971 02 357 persoiland@gmail.com 
Bodil Irene Johnsen  Styremedlem 472 62 191 bjoh@online.no
Rune Svindland  Varamedlem 911 13 491 rune.svindland@create-solutions.no


Alle henvendelser vedrørende bygninger og eiendomsmasse i Grasholmkroken rettest til styret i Sameiet Grasholmhavna:

Styreleder, Georg Groven nås på mobil 915 34 821

Styret nås på e-post grasholmhavna@styretmitt.no

 

Hjemmesideansvarlig: Frank-Arild Normanseth E-postnormanseth@lyse.net