I BS GrasholmHavna (Grasholmkroken) finner du totalt 66 leiligheter. Disse ble bygget av Block Watne og var ferdig for innflytting i mellom 1994 og 1996.

54252

Leilighetene varierer i størrelse fra 82kvm til 115 kvm.

Styret for BS GrasholmHavna 2018 – 2020:

Styret består av: Husnr Rolle Telefon E-post adresse
Geir Svendsen 40A Styreleder 908 38 000 gsvendsen51@gmail.com
Bjørn Horvei 9B Styremedlem
916 35 999
bjorn.horvei@gmail.com
Nils Oscar Ihlen 30A Styremedlem
906 11 138
ihlen@online.no
Henrik  Finnesand 9A Styremedlem 934 56 151 Henrikfinnesand@gmail.com
Hilde Solbakken 11A Styremedlem 488 92 574 hjaa-sol@online.no
Tordis Stangeland 17A Varamedlem

Hjemmesideansvarlig: Frank-Arild Normannseth E-post: normanseth@lyse.net


Alle henvendelser vedrørende bygninger og eiendomsmasse i Grasholmkroken rettes til vår forretningsfører:

Andreas Jørgensen
Kunderådgiver Bate 

Mobil: 482 05 044

E-post: andreas.jorgensen@bate.no


Alle faktura til sameiet sendes til:

Boligsameiet GrasholmHavna

v/ Fakturamottak ref. nr 1446

Postboks 4390 Vika

8608 Mo i Rana

Navn på sameiet vårt er: Boligsameiet GrasholmHavna – org nr. i Brønnøysund er: 979 483 112

Gårds og bruksnummer er:  Gnr. 51, Bnr. 634

Vår revisor er:  Ernst og Young AS, kontaktes via Bate Boligbyggerlag, se info over.