Styret/ The Board for 2021 – 2023 består av / consists of:

Verv Navn E-post
Leder Egil  Fossum efossum@slb.com
Styremedlem Mona Knutsen mona.knutsen@akersolutions.com
Styremedlem Fredrik I Lundgård fredrik.i.l@lyse.net
Styremedlem Nicolai Songe-Møller nicolai@lyse.net
Styremedlem Kjell Arne Sørland kjell.arne@sorland.com
Varamedlem Karin Rudlang krudlang@gmail.com
Varamedlem Rune Taarland runechr.taarland@protan.no

 

Revisor: Ernst & Young

Forretningsfører: Bate Boligbyggelag

Kontaktpersoner Pinå Havn: Bjørn Harald Jæger, Grasholmringen 32B, mobil 909 80 507,
e-post: bhjaeger@online.no og Egil Fossum, Grasholmringen 7C, mobil 990 87 388, e-post: efossum@slb.com

For informasjon om sameiet, styrevedtekter og annet vennligst kontakt et av medlemmene i styret, se oversikt ovenfor.

Org. nummer for BS GrasholmStranda er: 981 441 176

 

Hjemmesideansvarlig: Frank-Arild Normanseth E-post: normanseth@lyse.net