Sameiet Grasholmstranda ble bygget som det siste sameiet på Grasholmen mellom 1997 og 1999. Det består av 72 leiligheter fordelt i størrelse mellom 62 m2 og 125 m2. Båthavnen var et initiativ av beboerne og stod ferdig 2003.

Styret/ The Board for 2023 – 2025 består av / consists of:

Verv Navn
Leder Egil  Fossum
Styremedlem Janne Jæger
Styremedlem Kristine Joa Amdal
Styremedlem Ove Vestersjø
Varamedlem Rune Chr. Taarland

E-post til styret kan sendes til: grasholmstranda@styretmitt.no

Revisor: KPMG

Forretningsfører: Bate Boligbyggelag

Leder havnestyret Bjørn H Jæger, e-post: bhjaeger@online.no, styremedlem Jone Waage, og Egil Fossum er sameiets representant i havnestyret.

For informasjon om sameiet, styrevedtekter og annet vennligst kontakt et av medlemmene i styret, se oversikt ovenfor.

Org. nummer for BS GrasholmStranda er: 981 441 176

Hjemmesideansvarlig: Frank-Arild Normanseth E-post: normanseth@lyse.net