Styret/ The Board for 2022 – 2024 består av / consists of:

Verv Navn E-post
Leder Egil  Fossum efossum@slb.com
Styremedlem Janne Jæger jelja@online.no
Styremedlem Kristine Joa Amdal kristineamdal@outlook.com
Styremedlem Rune Christian Taarland runetaa@online.no
Styremedlem Fredrik I. Lundgård fredrik.i.l@lyse.net
Varamedlem Stian Skagen skagen.stian@gmail.com
Varamedlem Ove Vestersjø ove-ve@online.no

 

Revisor: Ernst & Young

Forretningsfører: Bate Boligbyggelag

Kontaktpersoner Pinå Havn: Bjørn Harald Jæger, Grasholmringen 32B, mobil 909 80 507,
e-post: bhjaeger@online.no og Egil Fossum, Grasholmringen 7C, mobil 990 87 388, e-post: efossum@slb.com

For informasjon om sameiet, styrevedtekter og annet vennligst kontakt et av medlemmene i styret, se oversikt ovenfor.

Org. nummer for BS GrasholmStranda er: 981 441 176

 

Hjemmesideansvarlig: Frank-Arild Normanseth E-post: normanseth@lyse.net