BS Vestvågen – Gnr. 51, Bnr. 941, Stavanger kommune

Organisasjonsnummer: 985 873 666

BS Vestågen har egen informasjonskanal via Sameiet BS Vestvågen 

Sameiets beliggenhets adresser:
Grasholmstubben 1-2
4085 Hundvåg

Sameiets org nummer er: 985873666

Alle henvendelser vedrørende BS Vestvågen rettes til forretningsfører S. Malde, se under:

Sameiet Vestvågen
v/Rådgivnings- & Revisjonfirma Malde

Auglendsmyrå 9
4016 Stavanger
Tlf:   51 88 48 10
Fax: 51 88 48 11
E-post: fellespost@smalde.no
Org.nr: 962 503 810

Vaktmester for BS Vestvågen er:
Randaberg Hageservice

Kontaktperson Trygve Dyngeland
Mob.tlf.: 901 13 975

trygvedyngeland@c2i.net