27.09.2021 – sist oppdatert.

Til alle leilighetseiere/beboere Grasholmen                     Grasholmen 27.09.2021
(information in English below).

Fellesinformasjon fra styrene på Grasholmen.

BÅNDTVANG

Hunder er hjertelig velkommen på Grasholmen – pga tett bebyggelse er det båndtvang på Grasholmen hele året. Husk å bruke pose!

PARKERING.

Det er ofte mangel på parkeringsplasser utendørs på Grasholmen og vi ber derfor om følgende:

Parkering skal skje på oppmerkede plasser. Beboere og gjester som tilhører Grasholmbryggå, Vestvågen (adresse Grasholmstubben) og Grasholmstranda (adresse Grasholmringen) kan parkere på parkeringsplass ved innkomst til Grasholmen iht. oppsatte skilt.

Beboere/gjester som tilhører sameiet Grasholmhavna (adresse Grasholmkroken) skal parkere på parkeringsplasser nærmere fyret. Hvis det ikke er plass på respektive skiltede plasser, SKAL det parkeres utenfor området eks. parkeringsplass ved broen, Sølyst.

Alle som arbeider eller gjester Lunde båt inkl. leietakere skal ikke parkere på sameienes parkeringsplass. Dette gjelder også alle som leier båtplasser på Grasholmen, de skal henvises til Sølyst. Utleiere av båtplasser er forpliktet til å informere om dette.

Vi ber alle beboere som disponerer parkeringsplass i garasjeanlegg om å benytte disse for å frigi plass ute. Dersom det er spesielle grunner for at parkeringsplass i garasjeanlegg ikke benyttes, vennligst ta kontakt med ditt styre da noen av sameiene kan omdisponere parkeringsplassene. Beboere/gjester som parkerer feil, kan risikere borttauing for egen regning.

Leier du båtplass på Grasholmen finner du plass til å parkere bilen avgiftsfritt oppe på Sølyst, skrått ned fra buss-stoppet og ikke på Lunde Båts eiendom, gjesteparkering eller i gatene på Grasholmen. Parkering her kan i verste fall føre til bortauing eller parkeingsbot (kommunale veier, se Parkering).

BOSSHÅNDTERING.

Det er fremdeles noen som legger fra seg avfall som ikke går ned i boss-konteinerne på konteinerområdet.  Dette er ikke tillatt. Vær klar over at i de tilfelle dette har skjedd er det en av våre naboer som har tatt ansvar for å fjerne søppelet og dermed kostnaden.

Kommunen har henteordning for grovavfall som ikke er tilpasset avfallscontainerne:

Vi ønsker å minne om ordningen kommunen har med gratis henting av avfall, se www.hentavfall.no. Det er strengt forbudt å sette igjen avfall  som ikke går ned i avfallscontainerne på utsiden eller i området rundt. Kontakt gjerne og Renovasjonen på 518 00 800 eller kommunens servicetorg på 04005 om du har spørsmål relatert til avfall og / eller behov for å få hentet større ting. Vi ber beboere benytte denne tjenesten ved behov. Det er og anledning å levere brukte ting til “byttebua” på Bærheim miljøstasjon (Forus) gratis for privatpersoner. Sjekk denne for informasjon/åpningstider: http://www.ivar.no/apningstider/category595.html

Takk og til deg som tar med avfall/boss fra din egen båt og kaster det hjemme eller på egnet sted og ikke i containere tilhørende Lunde Båt eller Grasholmen.

Styrene i sameiene håper at alle forholder seg til de retningslinjer som er satt opp. Det blir dermed så mye triveligere å bo her på Grasholmen. Har du spørsmål, kan du ta kontakt med ditt styre. På web-siden www.grasholmen.no finner du navn, nummer og e-post adresser.

Vennlig hilsen fra Styrene for
SE Grasholmbryggå, SE Grasholmhavna, SE Grasholmstranda, SE Vestvågen

 


To all apartment owners/residents on Grasholmen                    Grasholmen 02.04.2017

Joint information from the Boards at Grasholmen.

DOGS & PETS – KEEP ON LEASH – IT’S THE LAW

All pets are very welcome on Grasholmen. Remember to use a leash when going for walks or playing outside. Please respect the law. Also – any waste – bag it – and dispose of it in a suitable bin.

PARKING

There is often a lack of available parking spaces outdoors at Grasholmen; we kindly ask everyone  to observe the following:

Cars are required to park in the marked spaces. Residents and their guests belonging to  Grasholmbryggå, Vestvågen (address Grasholmstubben), and Grasholmstranda (address Grasholmringen) must use the car park at the entrance to Grasholmen in conformity with the signboards.

Residents and guests belonging to Grasholmhavna (address Grasholmkroken) must use the smaller car parks closer to the beacon/lighthouse. If none of the allowed signboard-marked parking spaces are available, the car MUST  be parked outside the area (off Grasholmen), such as the parking area just below the City Bridge exit on Sølyst.  Those who work or are guests at Lunde Båt, including tenants, are not allowed to park in any car parks belonging to the condominiums. The same rule applies to all those renting mooring space in any of the Grasholmen boat harbors – they must park their cars on Sølyst.  Those who rent out their mooring spaces are obliged to inform their tenants about this.

We ask all those residents who have at their disposal a designated parking space in one of the garages to make use of them to have more of the outdoor space released.  If you are not using your assigned parking space in the garage, don’t hesitate to contact the Board of your condominium if any of the condominiums would be able to rearrange the parking spaces among themselves. Residents and guests parking their cars in the wrong place run the risk of having their vehicles towed at a cost.

WASTE DISPOSAL.

Some still leave their waste outside the container area if they cannot get it into the waste containers, which is not allowed. One of our neighbors has on his own accord taken on himself the responsibility to have the waste removed, even at his own cost.

Stavanger Municipality has a free collecting service for rough waste too large for the containers, ordered through www.hentavfall.no or via the council’s renovation service on 518 00 800 or their service desk 04005. We kindly request all residents to use this service whenever needed and remind you that it is strictly not ok to leave anything outside the containers!! If it doesn’t fit into or go down the chute – use the link or call the numbers above – it is free!

The Boards trusts everyone will comply with these simple guidelines to ensure a better living environment for all. If you have any questions or concerns, please contact one of the board members; their names, phone numbers, and email addresses can be found on www.grasholmen.no, respectively.

With kind regards from the

Boards of SE Grasholmbryggå, SE Grasholmhavna, SE Grasholmstranda, SE Vestvågen