28.04.2017 – sist oppdatert.

Til alle leilighetseiere/beboere Grasholmen                     Grasholmen 28.04.2017
(information in English below).

Fellesinformasjon fra styrene på Grasholmen.

NRK aksjonen «Hele Rogaland Rydder» 27.april 2017

En liten times innsats ga store resultater

En god gjeng på ca 20 personer deltok på aksjonen og vi produserte ca 22 sekker med søppel i tillegg til ca 70 spraybokser med maling og en del større løse deler.  Vi kan kanskje ikke ta alt, men alle kan ta litt, var mottoet denne dagen. Tusen takk til dere som stilte opp.

Hilsen Hilde

Hele Rogaland Rydder 2 Hele Rogaland Rydder 1

Les mer om NRK Rogalands ryddeaksjon her: https://www.nrk.no/rogaland/hele-rogaland-rydder-1.13469332

Du kan og laste opp denne:  Hele Rogaland Rydder 04.2017

BÅNDTVANG

Hunder er hjertelig velkommen på Grasholmen – pga tett bebyggelse er det båndtvang på Grasholmen hele året. Husk å bruke pose!

PARKERING.

Det er ofte mangel på parkeringsplasser utendørs på Grasholmen og vi ber derfor om følgende:

Parkering skal skje på oppmerkede plasser. Beboere og gjester som tilhører Grasholmbryggå, Vestvågen (adresse Grasholmstubben) og Grasholmstranda (adresse Grasholmringen) kan parkere på parkeringsplass ved innkomst til Grasholmen iht. oppsatte skilt.

Beboere/gjester som tilhører sameiet Grasholmhavna (adresse Grasholmkroken) skal parkere på parkeringsplasser nærmere fyret. Hvis det ikke er plass på respektive skiltede plasser, SKAL det parkeres utenfor området eks. parkeringsplass ved broen, Sølyst.

Alle som arbeider eller gjester Lunde båt inkl. leietakere skal ikke parkere på sameienes parkeringsplass. Dette gjelder også alle som leier båtplasser på Grasholmen, de skal henvises til Sølyst. Utleiere av båtplasser er forpliktet til å informere om dette.

Vi ber alle beboere som disponerer parkeringsplass i garasjeanlegg om å benytte disse for å frigi plass ute. Dersom det er spesielle grunner for at parkeringsplass i garasjeanlegg ikke benyttes, vennligst ta kontakt med ditt styre da noen av sameiene kan omdisponere parkeringsplassene. Beboere/gjester som parkerer feil, kan risikere borttauing for egen regning.

Leier du båtplass på Grasholmen finner du plass til å parkere bilen avgiftsfritt oppe på Sølyst, skrått ned fra buss-stoppet og ikke på Lunde Båts eiendom, gjesteparkering eller i gatene på Grasholmen. Parkering her kan i verste fall føre til bortauing eller parkeingsbot (kommunale veier, se Parkering).

BOSSHÅNDTERING.

Det er fremdeles noen som legger fra seg avfall som ikke går ned i boss-konteinerne på konteinerområdet.  Dette er ikke tillatt. Vær klar over at i de tilfelle dette har skjedd er det en av våre naboer som har tatt ansvar for å fjerne søppelet og dermed kostnaden.

Kommunen har henteordning for grovavfall som ikke er tilpasset avfallscontainerne:

Vi ønsker å minne om ordningen kommunen har med gratis henting av avfall, se www.hentavfall.no. Det er strengt forbudt å sette igjen avfall  som ikke går ned i avfallscontainerne på utsiden eller i området rundt. Kontakt gjerne og Renovasjonen på 518 00 800 eller kommunens servicetorg på 04005 om du har spørsmål relatert til avfall og / eller behov for å få hentet større ting. Vi ber beboere benytte denne tjenesten ved behov. Det er og anledning å levere brukte ting til “byttebua” på Bærheim miljøstasjon (Forus) gratis for privatpersoner. Sjekk denne for informasjon/åpningstider: http://www.ivar.no/apningstider/category595.html

Takk og til deg som tar med avfall/boss fra din egen båt og kaster det hjemme eller på egnet sted og ikke i containere tilhørende Lunde Båt eller Grasholmen.

Styrene i sameiene håper at alle forholder seg til de retningslinjer som er satt opp. Det blir dermed så mye triveligere å bo her på Grasholmen. Har du spørsmål, kan du ta kontakt med ditt styre. På web-siden www.grasholmen.no finner du navn, nummer og e-post adresser.

Vennlig hilsen fra Styrene for
SE Grasholmbryggå, SE Grasholmhavna, SE Grasholmstranda, SE Vestvågen

 


To all apartment owners/residents on Grasholmen                    Grasholmen 02.04.2017

Joint information from the Boards on Grasholmen.

DOGS & PETS – KEEP ON LEASH – IT’S THE LAW

All dogs & pets are welcome on Grasholmen. However, due to very limited space (and the law) all dogs & pets must be held on a leash when outside – either for walks or playing – please respect this. Also – any waste – bag it – and dispose of in a suitable bin.

PARKING

There are often a lack of available parking spaces outdoors at Grasholmen, we therefore ask everyone kindly to observe the following:
Cars have to be parked in the marked spaces. Residents and their guests belonging to  Grasholmbryggå, Vestvågen (address Grasholmstubben) and Grasholmstranda (address Grasholmringen) must use the car park at the entrance to Grasholmen in conformity with the signboards.

Residents and guests belonging to Grasholmhavna (address Grasholmkroken) must use the smaller car parks closer to the beacon/light house. If none of the allowed signboard-marked parking spaces are available, the car MUST  be parked outside the area (off Grasholmen), such as the parking area just below the City Bridge exit on Sølyst.  Those who work or are guests at Lunde Båt, including tenants, are not allowed to park in any of the car parks belonging to the condominiums. The same rule applies to all those renting mooring space in any of the Grasholmen boat harbours – they must park their cars on Sølyst.  Those who rent out their mooring spaces are obliged to inform their tenants about this.

We ask all those residents who have at their disposal a designated parking space in one of the garages, to make use of them, in order to have more of the outdoors space released.  If for any special reason your designated parking space in the garage is not being used, please contact the Board of your condominium in case any of the condominiums would be able to rearrange the parking spaces among themselves. Residents and guests parking their car in the wrong place, run the risk of having their car towed at a cost.

WASTE DISPOSAL.

There are still some who just leave their waste outside the container area if they cannot get it into the waste containers.  This is not allowed. Please note that whenever this has happened, one of our neighbours has on his own accord taken on himself the responsibility to have the waste removed, even at his own cost.

Stavanger Municipality has a free collecting service for rough waste too large for the containers. This service can be ordered through the web: www.hentavfall.no or via the council’s renovation service on 518 00 800 or their service desk on 04005. We kindly request all residents to use this service whenever needed, and remind you that it is strictly not ok to leave anything outside the containers!! If it doesn’t fit into or go down the chute – use the link or call the numbers above – it is a totally free!

The Boards trusts everyone will comply with these simple guidelines, to ensure a better living environment for all. If you have any questions or concerns, please contact one of the board members. Names, phone numbers and email addresses can be found on www.grasholmen.no respectively.

With kind regards from the Boards of
SE Grasholmbryggå, SE Grasholmhavna, SE Grasholmstranda, SE Vestvågen