09.06.2019 – sist oppdatert / last updated.

20.10.18: Det har vært et innbruddsraid i garasjer/boder på Grasholmen og hvor 2 “gamle kjenninger” ble plukket opp av politiet.

Politiet har tatt vare på det av tyvegods de fikk tak på og håper det er mulig å finne ut hvem som savner hva basert på bildene under.

Savner du noe av dette kontakt Egil Fossum i Grasholmringen på tlf 990 87 388 eller Politiet på 02800 for flere detaljer.

The police have caught some burglars at Grasholmen with several items taken from various garages/storagerooms – see pictures below. If you are the owner and is missing any or several of these items contact Mr Egil Fossum in Grasholmringen on mobile 990 87 388 or the Police on på 02800 for more details.

Har du mistet eller funnet noe på Grasholmen? /  Have you lost or found anything at Grasholmen?

Send informasjon om hva det gjelder og dine kontaktdetaljer så skal vi formidle det ut her fortløpende /

Please forward any relevant information with your contact details in order for us to post it on this web page.

Info om mistet & funnet sendes til e-post / Info on lost & found can be sent to the following e-mail: normanseth@lyse.net el tlf 4000 2220.