grasholmen anno 1948 sett fra Stavanger

Dette bildet er antatt fra 1948 og viser det som er Grasholmen sett fra Stavanger, dvs holmen med flere “oljetanker” på. Fyrlykten er den samme som i dag under Bybroen. Badedammen er helt i forkant av bildet.Grasholmen er nesten ikke til å kjenne igjen med tanke på utbyggingen som har vært siden 90 tallet, samt utfylling av masse om en sammenligner med bildet under.

Det finnes og en del informasjon om historien til Grasholmen og bilder via disse linkene hos Stavanger kommune:

http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Kultur-idrett-og-fritid/Stavanger-Byarkiv/tema/Nettutstillinger/365-dager—365-gater/Gater/grasholmstubben/

http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Kultur-idrett-og-fritid/Stavanger-Byarkiv/tema/Nettutstillinger/365-dager—365-gater/Gater/grasholmkroken1/

http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Kultur-idrett-og-fritid/Stavanger-Byarkiv/tema/Nettutstillinger/365-dager—365-gater/Gater/grasholmbrygga11/

grasholmen

Oversikt sameier Grasholmen 3

 

 

 

 

 

 

 

Foto fra Grasholmen: Frank-Aridl Normanseth normanseth@lyse.net om ikke annet er oppgitt. Alle bilder fra www.grasholmen.no kan kopieres fritt så lenge kilden er oppgitt.