09.06.2019 – sist oppdatert.

Parkering på Grasholmen

Grasholmen har SONE 01 parkering – det betyr at ALL parkering i gatene på Grasholmen kan medfører parkeringsbot fra Stavanger Parkeringsselskap – og i verste fall bortauing.  Soneparkering gjelder døgnet rundt – alle dager.

Dere som leier båtplasser men ikke selv bor på Grasholmen parkerer bilene i skråningen oppe på Sølyst (nedenfor fra buss-skuret). Å parkere på gjesteparkering og/eller Lunde Båts eiendom medfører borttauing uten ytterligere varsel. Vennligst respekter skiltingen på Grasholmen.

Utenom 7 garasjeanlegg er det totalt 3 gjesteparkeringsarealer på Grasholmen:

Det store parkeringsarealet under broen disponeres/eies av de 3 sameiene GrasholmBryggå, Vestvågen og GrasholmStranda i felleskap.

De to parkeringsarealene nærmest fyrlykten/sjøen disponeres/eies av GrasholHavna.

Parkeringsarealene er merket av hvert enkelt sameie og en oppfordrer alle som parkerer på Grasholmen om å respektere denne merkingen. Er du usikker – spør!

De som disponerer egen garasjeplass bes å parkere bilen der og IKKE på gjesteparkeringen – slik blir det plass til våre besøkende og til de som ikke disponerer egen garasjeplass. Det er dessverre stor manko på parkeringsplasser til enhver tid.

Vi gjør oppmerksom på at GRASHOLMEN er TV-overvåket 24/7/365 og patruleres av egne vektere samt parkeringsvakter fra Stavanger Parkeringselskap 7 dager i uken pgr av soneparkeringen!